Φράουλες με μερέντα
Βερόνικα,Greece.
"Σαράντα τρια ηλιοβασιλέματα σε μια μέρα."

"Σαράντα τρια ηλιοβασιλέματα σε μια μέρα."

Notes
3
Posted
1 month ago
langleav:

New book Love & Misadventure now available online from Amazon + Barnes & Noble and major bookstores including Barnes & Noble, Kinokuniya, Fully Booked, Periplus, Waterstones, Indigo/Chapters + more. 

langleav:

New book Love & Misadventure now available online from Amazon + Barnes & Noble and major bookstores including Barnes & Noble, Kinokuniya, Fully Booked, Periplus, Waterstones, Indigo/Chapters + more. 

(Source: langleav.com, via discolor3d)

Notes
84899
Posted
1 month ago

(via zaxareniaaa)

“Δυο μήνες που δε σμίξαμε. Ένας αιώνας κι εννιά δευτερόλεπτα.
Τι να τα κάνω τ’ άστρα αφού λείπεις.”
— Γιάννης Ρίτσος”
Notes
747
Posted
1 month ago
spytro:

Εμπειρίκος. Εγώ. Το μετά τη βροχή. Τα όνειρα. Αυτά -

spytro:

Εμπειρίκος. Εγώ. Το μετά τη βροχή. Τα όνειρα. Αυτά -

Notes
10
Posted
1 month ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter